ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αρχική

home

Η εταιρεία ΑΓΑΝ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι μια γεωργική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που αξιοποιεί την μέθοδο της υδροπονίας για την παραγωγή τομάτας.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας βρίσκονται στη Μεσσήνη Μεσσηνίας (θέση Καμίνια) και αποτελούνται από θερμοκήπιο 23 στρεμμάτων, σε έκταση 36 στρεμμάτων, στο οποίο παράγεται με την μέθοδο της υδροπονίας τομάτα και τομάτα σε τσαμπί.

Το θερμοκήπιο είναι υπερσύγχρονο, βασισμένο σε σύστημα αυτοματισμών και είναι δομημένο από Έλληνες κατασκευαστές με υψηλή τεχνογνωσία, σε εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου που εκπονήθηκε με γνώμονα την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελληνικής γης για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση και την Ελληνική οικονομία.

Copyright 2012