ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου

 

Με βάση ένα εκτεταμένο δίκτυο αισθητήρων, συνδεδεμένων με κεντρικό υπολογιστή γίνεται η διαχείριση των συνθηκών του θερμοκηπίου, με σκοπό την δημιουργία ιδανικών συνθηκών, για την παραγωγή εκλεκτής τομάτας.

Χάρη στο ελεγχόμενο περιβάλλον, μπορούμε να ρίξουμε την θερμοκρασία, να ρυθμίσουμε την ηλιοφάνεια εντός των θαλάμων και να ελέγξουμε την ποσότητα νερού που καταλήγει στις τομάτες. Κατά τους πιο θερμούς μήνες, οι τομάτες ποτίζονται γύρω στις 10 φορές ημερησίως και λιγότερες τους πιο κρύους μήνες του έτους.

Copyright 2012