ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Προϊόντα

 

Καλλιεργούμε ποικιλίες beef tomato και cluster tomato, πλούσιες σε λυκοπένιο, όπως φαίνεται και στις σχετικές αναλύσεις, οι οποίες και επισυνάπτονται.

Ελπίδα - Περιεκτικότητα σε λυκοπένιο
Τσαμπί - Περιεκτικότητα σε λυκοπένιο
Βελανίδι- Περιεκτικότητα σε λυκοπένιο

 box1

box2

Copyright 2012