ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

 • Έχουμε αρχές και αξίες, λειτουργούμε με πρότυπα και έχουμε όραμα να παράγουμε την πιο υγιή και πιο νόστιμη ντομάτα στην Ελλάδα, με άρωμα και γεύση όπως παλιά .
 •  Είμαστε μια ομάδα με τους εργαζομένους μας και με τους συνεργάτες μας.
 •  Κύριο μέλημά μας ο σεβασμός για την ασφάλεια και την υγεία τωνεργαζομένων μας.
 •  Είμαστε μια ομάδα με προσήλωση στους στόχους μας και συμμετοχή στο όραμά μας, παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες και δυνατότητα ανέλιξης. Καταβάλλουμε όλες τις νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές, προσφέροντας ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.
  •  Καινοτομούμε συνεχώς σε εξοπλισμό και τεχνικές παραγωγής.
  •  Καταδικάζουμε την ανασφάλιστη και την παιδική εργασία .
  •  Είμαστε μια νόμιμη, ενήμερη, συνεπής και πλήρως διαφανής ελληνική εταιρεία.
  •  Είμαστε πιστοποιημένοι για Ορθή Γεωργική Πρακτική από έγκυρους φορείς.
  •  Οι συνεργάτες μας ακολουθούν ίδια ή παρόμοια πρότυπα με εμάς, έτσι ώστε να μας χαρακτηρίζει από επιχειρηματική πίστη και ηθική στο σύνολό.
  •  Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας σε θέματα ποιότητας.
  •  Επιλέγουμε υγιή φυτά, εμπλουτίζουμε τις ποικιλίες μας, και η φυτοπροστασία μας συνάδει με το εθνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο.
 •  Εφαρμόζουμε συνεχώς και παντού αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους .
 •  Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την υποχρέωσή μας απέναντι στους καταναλωτές μας, παράγοντας σταθερά ποιοτικά προϊόντα.
 •  Υποστηρίζουμε ευαγή ιδρύματα και φορείς της περιοχής, καθώς και δραστηριότητες σχετιζόμενες με Α.Μ.Ε.Α.
 •  Η μόναδα μας είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η άρδευση, η ψύξη και η θέρμανση γίνονται στοχευμένα, με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης ενέργειας.
 •  Είμαστε γνώστες των πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών με χρήση ωφέλιμων εντομών και μυκήτων, ώστε το χημικό αποτύπωμα της μονάδας μας στο περιβάλλον να είναι μηδαμινό.
 •  Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, φωτοκύτταρα και χρονοδιακόπτες.
 •  Χρησιμοποιούμε νερό γεώτρησης, φροντίζοντας να μην κάνουμε υπεράντληση.
 •  Ανακυκλώνουμε και ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζομένων μας με συνεχή εκπαίδευση και συμμετοχή σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.
 •  Δεσμευόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον, άρρηκτα δεμένο με την πρόοδο, ευημερία και ανέλιξη των εργαζομένων μας και της ευρύτερης κοινωνίας της περιοχής μας.
 • Copyright 2012