ΑΓΑΝ ΟΕ ΑΓΑΝ ΟΕ ΑΓΑΝ ΟΕ ΑΓΑΝ ΟΕ

Ποιότητα

 

 

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά Global Gap v.5.1, GRASP General Rules v. 1.3, EN ISO 22000:2018, ISO 37001:2017, ISO 22301:2012, σχετικά με τον έλεγχο της παραγωγής τόσο στο στάδιο της ανάπτυξης των φυτών όσο και κατά την διαδικασία της συσκευασίας τους. Επίσης, είμαστε μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που υποστηρίζει το τρίπτυχο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

Καλλιεργώντας τις τομάτες μας σε ένα πεντακάθαρο, ελεγχόμενο από υπολογιστές, εσωτερικό περιβάλλον, διασφαλίζουμε την παραγωγή προϊόντος ελεύθερου από ασθένειες, μολυσμένα νερά, μικρόβια ζώων και λοιπών εξωγενών παραγόντων. Δεν σταματάμε όμως εδώ.

Η τήρηση των ορθών γεωργικών πρακτικών (GAP) δημιουργεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής, που οι εργαζόμενοί μας τηρούν από την στιγμή που θα έρθουν στο θερμοκήπιο. Είμαστε ανοικτοί σε επιθεώρηση των εγκαταστάσεών μας από τρίτους.

Όταν ολοκληρωθεί η ζωή των φυτών, αυτά αφαιρούνται από τους θαλάμους, οι οποίοι καθαρίζονται και απολυμαίνονται ενδελεχώς , ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα αποστειρωμένο και υγιές περιβάλλον για την επόμενη καλλιέργεια.

g1

g2

 

g4

Copyright 2012