ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ποιότητα

 

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά Global Gap και ISO 22000:2005 " να μπει :Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά Global Gap έκδοση 4.0, BS EN ISO 22000:2005,  BRC Global Standard for Food Safety Έκδοση 7 και Eurocert "ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ" σχετικά με τον έλεγχο της παραγωγής τόσο στο στάδιο της ανάπτυξης των φυτών όσο και κατά την διαδικασία της συσκευασίας τους.

Καλλιεργώντας τις τομάτες μας σε ένα πεντακάθαρο, ελεγχόμενο από υπολογιστές, εσωτερικό περιβάλλον, διασφαλίζουμε την παραγωγή προϊόντος ελεύθερου από ασθένειες, μολυσμένα νερά, μικρόβια ζώων και λοιπών εξωγενών παραγόντων. Δεν σταματάμε όμως εδώ.

Η τήρηση των ορθών γεωργικών πρακτικών (GAP) δημιουργεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής, που οι εργαζόμενοί μας τηρούν από την στιγμή που θα έρθουν στο θερμοκήπιο. Είμαστε ανοικτοί σε επιθεώρηση των εγκαταστάσεών μας από τρίτους.

Όταν ολοκληρωθεί η ζωή των φυτών, αυτά αφαιρούνται από τους θαλάμους, οι οποίοι καθαρίζονται και απολυμαίνονται ενδελεχώς , ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα αποστειρωμένο και υγιές περιβάλλον για την επόμενη καλλιέργεια.

g2

g1

g2

 

g3

g4

Copyright 2012