Θερμοκήπιο

 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
Καλλιέργεια

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της υδροπονίας, τοποθετώντας έτοιμα φυτά πάνω σε υποστρώματα πετροβάμβακα. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε καθαρό ξεκίνημα της καλλιέργειας, ελεύθερο από μικρόβια, ασθένειες, βακτήρια και άλλους εξωγενείς παράγοντες, προστατεύοντας συγχρόνως το έδαφος από τη διάβρωση και περιορίζοντας την άσκοπη χρήση νερού και λιπασμάτων. Η επικονίαση των καρπών πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο, με την χρήση ειδικών βομβίνων (τύπος μέλισσας). Ποτίζουμε στοχευμένα με σταλάκτες κάθε φυτό. Η συγκομιδή γίνεται 2 φορές την εβδομάδα. Όταν οι καρποί φτάσουν στο κατάλληλο μέγεθος και χρώμα κόβονται και συσκευάζονται κάτω από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Στη συνέχεια παίρνουν το δρόμο για τους τελικούς καταναλωτές. Το διαρκώς εκπαιδευόμενο προσωπικό μας φροντίζει καθημερινά τις ντομάτες μας, ελέγχοντας την ανάπτυξη και την υγεία τους. Όταν ολοκληρωθεί η ζωή των φυτών, αυτά αφαιρούνται από τους θαλάμους οι οποίοι καθαρίζονται και απολυμαίνονται ενδελεχώς. Αξιοποιείται άριστα ο χώρος της καλλιέργειας η οποία γίνεται σε ετήσια βάση. 

Graphana ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου

Μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων και εκτεταμένου δικτύου αισθητήρων, δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή των προϊόντων μας. Ρυθμίζουμε την θερμοκρασία  και  την ηλιοφάνεια  εντός των  θαλάμων  καλλιέργειας  και ελέγχουμε  την ποσότητα του νερού που καταλήγει στα φυτά μας.

Graphana ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
Θέρμανση

Η θέρμανση της μονάδας στηρίζεται σε λέβητες βιομάζας και πραγματοποιείται από ένα σύστημα σωληνώσεων στους οποίους ρέει νερό. Καίγεται η απολύτως απαραίτητη βιομάζα (πυρήνας) που χρειάζεται προκειμένου να έχουμε μόνιμα τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών μας, και γίνεται διαρκής έλεγχος από το CLIMA CONTROL που διαθέτουμε. Καθώς η καύσιμη ύλη αποτελείται αποκλειστικά από βιομάζα, το ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα στο ενεργειακό μας αποτύπωμα είναι μηδενικό.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
Ψύξη

Η μονάδα ψύχεται αποτελεσματικά με σύστημα ψύξης με ανεμιστήρες και υγρή παρειά. Έχοντας ειδική χωροδιάταξη στους θαλάμους εξασφαλίζουμε την πτώση της θερμοκρασίας κατά τους θερμούς μήνες με την ελάχιστη αύξηση της υγρασίας.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
Σύστημα σκίασης

Διαθέτουμε ολοκληρωμένο σύστημα από θερμοκουρτίνες, ελεγχόμενο μέσω συστήματος αυτοματισμών, το οποίο ρυθμίζει την κατάλληλη ένταση και την ποσότητα φωτός που χρειάζονται για την ανάπτυξη των προϊόντων μας.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
Ανθρακολίπανση - CO2

Μέσω της ανθρακολίπανσης και της χρήσης CO2, βοηθάμε τα προϊόντα μας να έχουν μια καλή αρχή στα πρώτα στάδια του κύκλου της ζωής τους. Συμπληρώνουμε έτσι τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουν μέσω των υποστρωμάτων. Βελτιώνουμε τη ζωή της καλλιέργειας, αυξάνοντας συγχρόνως και την ποσότητα και την δραστικότητα πολλών ευεργετικών ουσιών που βρίσκονται στους ιστούς των φυτών, όπως η βιταμίνη C και άλλα αντιοξειδωτικά. Τα φυτά μας αποκτούν περισσότερο φώσφορο και αυξάνονται τα ποσοστά της φωτοσύνθεσης