Πιστοποιήσεις ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
  Ποιότητα - Πιστοποιήσεις


Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σχετικά με τον έλεγχο της παραγωγής τόσο στο στάδιο της ανάπτυξης των φυτών όσο  και κατά την διαδικασία της συσκευασίας τους κατά Global Gap v.5.4. Η τήρηση των ορθών γεωργικών πρακτικών (GAP) δημιουργεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής, που οι εργαζόμενοί μας τηρούν από την στιγμή που θα έρθουν στο θερμοκήπιο. Είμαστε πιστοποιημένοι κατά GRASP General Rules v.1.3 σχετικά με την υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων μας. Επίσης είμαστε μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που υποστηρίζει το τρίπτυχο:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

Σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη έχουμε διακριθεί με την βαθμολογία PLATINUM από την πιστοποιήση ETHOS.

ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Eίμαστε μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που υποστηρίζει το τρίπτυχο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

GLOBALG.A.P ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
GLOBALG.A.P.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά Global Gap v.5.4.

GRASP GLOBALG A P  ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
GRASP 

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά GRASP (GLOBALG A P RISC ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE),  GRASP General Rules v.1.3.

ETHOS Socially Responsible ΑΓΑΝ Ο.Ε. greektomato.gr
ETHOS

Η εταιρεία μας έχει διακριθεί με την βαθμολογία PLATINUM από την πιστοποιήση ETHOS Socially Responsible.